0

My cart

Xe Điện

Hiển thị tất cả 3 kết quả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model Z1
Dài – Rộng – Cao 1.865 x 745 x 1080mm
Khoảng cách gầm 150mm
Khoảng cách 2 trục 1325mm
Tổng trọng lượng khô (gồm bình điện) 101kg
Độ cao yên xe 740mm
Quảng đường đi Hơn 60km
Công suất động cơ 800W
Hệ thống thắng trước Phanh trống (đĩa)
Hệ thống thắng sau Phanh trống (đùm)
Bình điện khô (tháo lắp) 60V/20Ah
Phuộc trước đôi Thủy lực
Phuộc sau đơn Lò xo trụ
Vỏ/lốp trước 90/90-12
Vỏ/lốp sau 90/90-12
Đèn pha Halogen 12V-35W/35W
Đèn định vị trước LED 12V-5W
Đèn sau, đèn thắng 0.3W/1.1W
Đèn signal (trước/sau) 12.8V-1.3W
Niềng trước/sau Nhôm/thép
Mặt đồng hồ LCD
Bảo hành 12 tháng
-2%Z1-vangden

Z1-Đen Vàng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model Z1
Dài – Rộng – Cao 1.865 x 745 x 1080mm
Khoảng cách gầm 150mm
Khoảng cách 2 trục 1325mm
Tổng trọng lượng khô (gồm bình điện) 101kg
Độ cao yên xe 740mm
Quảng đường đi Hơn 60km
Công suất động cơ 800W
Hệ thống thắng trước Phanh trống (đĩa)
Hệ thống thắng sau Phanh trống (đùm)
Bình điện khô (tháo lắp) 60V/20Ah
Phuộc trước đôi Thủy lực
Phuộc sau đơn Lò xo trụ
Vỏ/lốp trước 90/90-12
Vỏ/lốp sau 90/90-12
Đèn pha Halogen 12V-35W/35W
Đèn định vị trước LED 12V-5W
Đèn sau, đèn thắng 0.3W/1.1W
Đèn signal (trước/sau) 12.8V-1.3W
Niềng trước/sau Nhôm/thép
Mặt đồng hồ LCD
Bảo hành 12 tháng
15.000.000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model Z1
Dài – Rộng – Cao 1.865 x 745 x 1080mm
Khoảng cách gầm 150mm
Khoảng cách 2 trục 1325mm
Tổng trọng lượng khô (gồm bình điện) 101kg
Độ cao yên xe 740mm
Quảng đường đi Hơn 60km
Công suất động cơ 800W
Hệ thống thắng trước Phanh trống (đĩa)
Hệ thống thắng sau Phanh trống (đùm)
Bình điện khô (tháo lắp) 60V/20Ah
Phuộc trước đôi Thủy lực
Phuộc sau đơn Lò xo trụ
Vỏ/lốp trước 90/90-12
Vỏ/lốp sau 90/90-12
Đèn pha Halogen 12V-35W/35W
Đèn định vị trước LED 12V-5W
Đèn sau, đèn thắng 0.3W/1.1W
Đèn signal (trước/sau) 12.8V-1.3W
Niềng trước/sau Nhôm/thép
Mặt đồng hồ LCD
Bảo hành 12 tháng
-2%Z1-doden

Z1-Đỏ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model Z1
Dài – Rộng – Cao 1.865 x 745 x 1080mm
Khoảng cách gầm 150mm
Khoảng cách 2 trục 1325mm
Tổng trọng lượng khô (gồm bình điện) 101kg
Độ cao yên xe 740mm
Quảng đường đi Hơn 60km
Công suất động cơ 800W
Hệ thống thắng trước Phanh trống (đĩa)
Hệ thống thắng sau Phanh trống (đùm)
Bình điện khô (tháo lắp) 60V/20Ah
Phuộc trước đôi Thủy lực
Phuộc sau đơn Lò xo trụ
Vỏ/lốp trước 90/90-12
Vỏ/lốp sau 90/90-12
Đèn pha Halogen 12V-35W/35W
Đèn định vị trước LED 12V-5W
Đèn sau, đèn thắng 0.3W/1.1W
Đèn signal (trước/sau) 12.8V-1.3W
Niềng trước/sau Nhôm/thép
Mặt đồng hồ LCD
Bảo hành 12 tháng
15.000.000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model Z1
Dài – Rộng – Cao 1.865 x 745 x 1080mm
Khoảng cách gầm 150mm
Khoảng cách 2 trục 1325mm
Tổng trọng lượng khô (gồm bình điện) 101kg
Độ cao yên xe 740mm
Quảng đường đi Hơn 60km
Công suất động cơ 800W
Hệ thống thắng trước Phanh trống (đĩa)
Hệ thống thắng sau Phanh trống (đùm)
Bình điện khô (tháo lắp) 60V/20Ah
Phuộc trước đôi Thủy lực
Phuộc sau đơn Lò xo trụ
Vỏ/lốp trước 90/90-12
Vỏ/lốp sau 90/90-12
Đèn pha Halogen 12V-35W/35W
Đèn định vị trước LED 12V-5W
Đèn sau, đèn thắng 0.3W/1.1W
Đèn signal (trước/sau) 12.8V-1.3W
Niềng trước/sau Nhôm/thép
Mặt đồng hồ LCD
Bảo hành 12 tháng
-2%Z1-xanhden

Z1-Xanh Đen

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model Z1
Dài – Rộng – Cao 1.865 x 745 x 1080mm
Khoảng cách gầm 150mm
Khoảng cách 2 trục 1325mm
Tổng trọng lượng khô (gồm bình điện) 101kg
Độ cao yên xe 740mm
Quảng đường đi Hơn 60km
Công suất động cơ 800W
Hệ thống thắng trước Phanh trống (đĩa)
Hệ thống thắng sau Phanh trống (đùm)
Bình điện khô (tháo lắp) 60V/20Ah
Phuộc trước đôi Thủy lực
Phuộc sau đơn Lò xo trụ
Vỏ/lốp trước 90/90-12
Vỏ/lốp sau 90/90-12
Đèn pha Halogen 12V-35W/35W
Đèn định vị trước LED 12V-5W
Đèn sau, đèn thắng 0.3W/1.1W
Đèn signal (trước/sau) 12.8V-1.3W
Niềng trước/sau Nhôm/thép
Mặt đồng hồ LCD
Bảo hành 12 tháng
15.000.000

Hiển thị tất cả 3 kết quả

X